Christinesminde 1994

 

 


 

Christinesminde  - en gård på Langeland
Christinesminde ca. 1900
Sådan kontakter du os:

Christinesminde, Illebøllevej 1

5900 Rudkøbing

E-mail:  Christinesminde@pc.dk

Gården lå tidligere i Lindelse, hvor der nu er placeret en børnehave. Her var den ejet af Niels Just, Hans Just og Lars Just.

I 1871 frikøbes gården som fæste under grevskabet Langeland og i 1872-1873 blev den af sin daværende ejer Jørgen Hansen Madsen flyttet til sine jorder en kilometer nord for landsbyen. Senere ejere var Alfred Hansen Pedersen i 1913, der var gift med Laura Hansen, en datter af Jørgen Hansen Madsen.

I 1943 overtager sønnen Kaj Hansen gården, men sælger den samme år til Karl Ingvar Hansen, hvis søn Michael Schou-Hansen overtager halvdelen i 1977 og den resterende halvdel i 1993.

Gårdens jordtilliggende udgjorde tidligere 33 ha., hertil et moseareal, en skovparcel og et fodermesterhus, der blev frasolgt omkring 1940. I 1966 blev 11 ha. frasolgt. Det nuværende areal på 22 ha. er delvis bortforpagtet.

 Andre områder:  

Langelandsk gårdoversigt er en optegnelse med omkring 875 gårdnavne fra ca. 1400 til 1960. Oplysningerne stammer fra gamle kort og beskrivelser om øen og dens gårde.

Oversigten medtager delvis gårdenes placering i eller ved nærmeste landsby og med en nøjagtig placering i koordinatsystemet. Den enkelte gårds arealoplysninger er fra før 1950, idet mange gårde sammenlægges/ nedlægges som landbrug i perioden efter 1960. Ejerforholdet er mangelfuldt.

                   

Web counter /marts 2013

                                                                    web counter

 

  Flere billeder og personoversigt/langelandske slægter

  Gårdens bygninger set fra haven       Sommer 2007

  Forår og sommer 2008                        Sommer 2009

  Renovering af stuehuset                     Gamle billeder fra gården

  Anetavle                                               Vinavl

  Renovering af Volvo BM 500       

  Renovering af Case D 1949             

  Personoversigt Langelandske slægter (JULI 2016)

  Testrapport Langelandske slægter med ægtefælle/far/børn

  Gårde med placering.pdf  (Ny 2016)

  Gårde delvis med ejere.pdf  (Ny 2016)