Gården lå tidligere i Lindelse med navnet Justgården, hvor der senere blev placeret en børnehave. Her var den ejet af Niels Just, Hans Just og Lars Hansen Just. I 1870 dør Lars Just og enken Ane Christine Madsen gifter sig med Jørgen Hansen Madsen.

I 1871 frikøbes gården som fæste under grevskabet Langeland og i 1872-1873 blev den af sin daværende ejer Jørgen Hansen Madsen flyttet til sine jorder en kilometer nord for landsbyen. Den nye gård bliver opkaldt efter  Ane Christine.

Senere ejere var Alfred Hansen Pedersen i 1913, der var gift med Laura Hansen, en datter af Jørgen Hansen Madsen.

I 1943 overtager sønnen Kaj Hansen gården, men sælger den samme år til Karl Ingvar Hansen, hvis søn Michael Schou-Hansen overtager halvdelen i 1977 og den resterende halvdel i 1993.

Gårdens jordtilliggende udgjorde tidligere 33 ha., hertil et moseareal, en skovparcel og et fodermesterhus, der blev frasolgt omkring 1940. I 1966 blev 11 ha. frasolgt. Det nuværende areal på 22 ha. er delvis bortforpagtet.

 

Langelandsk gårdoversigt er en optegnelse med omkring 875 gårdnavne fra ca. 1400 til 1960. Oplysningerne stammer fra gamle kort og beskri-velser om øen og dens gårde.

Oversigten medtager delvis gårdenes placering i eller ved nærmeste landsby og med en nøjagtig placering i koordinatsystemet.

Den enkelte gårds arealoplysninger er fra før 1950, idet mange gårde sammenlægges/ nedlægges som landbrug i perioden efter 1960. Ejerforholdet er mangelfuldt.

 

Personoversigten/langelandske slægter omhandler fortrinsvis familier med relation til langelandske gårde og ejerens slægt - primært i perioden 1600-2000

 

 

 

Christinesminde 1994

Nuværende ejer Helle og Michael Schou-Hansen med datter Camilla

 

 


 

Christinesminde  - en gård på Langeland
Christinesminde ca. 1900

Tidligere ejer Jørgen Hansen Madsen med familie og ansatte.

 

 

Kontakt:

Christinesminde, Illebøllevej 1

5900 Rudkøbing

E-mail:  Christinesminde@pc.dk

                   

   Web counter /fra marts 2013

                                                                                       web counter

 

  Flere billeder og oversigt/langelandske slægter og gårde

  Gårdens bygninger set fra haven       Sommerbilleder

  Gamle billeder fra gården                   Vinavl på gården

  Renovering af stuehuset                  

  Anetavle                                              

  Renovering af Volvo BM 500       

  Renovering af Case D 1949             

  Personoplysninger Langelandske slægter (MAR 2018)

  Testrapport Langelandske slægter med far og ægtefælle (MAR 2018)

  Gårde med placering.pdf  (Ny 2018)

  Gårde delvis med ejere.pdf  (Ny 2018)